Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antisionistická kampaň v Rudém právu mezi roky 1951-1952
Název práce v češtině: Antisionistická kampaň v Rudém právu mezi roky 1951-1952
Název v anglickém jazyce: Campaign against sionism in Rudé právo during the years 1951-1952
Klíčová slova: Rudé právo, sionismus, komunisté, antisionismus, propaganda, Československo, Slánský, Izrael, Sovětský svaz, proces se Slánským.
Klíčová slova anglicky: Rudé právo, sionism, communists, antisionism, propaganda, Czechoslovakia, Slánský, Izrael, Soviet union, Slánský trial.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.07.2015
Datum zadání: 20.07.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.08.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:07.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Komunisté se snažili po druhé světové válce, ve které si vydobyli image bojovníků proti nacismu, tuto roli politicky využít. Tuto politiku využívali nejenom v samotném Sovětském svazu, ale i ve svých satelitech. Striktně se snažili vymezit proti antisemitismu, jako ideologii, která je překonána a barbarská. Obraz antisemitu a rasismu přenechávali ve své propagandě NSR, USA a Velké Británii.
Mocenské spory a vlny antisemitismu, které zasáhly celý sovětský blok, se projevily nejenom v rámci společnosti, ale také v rámci strany a vyústily v procesy se sionisty, kteří byli jako agenti západního imperialismu obviňováni z poškozování socialistického státu. Tuto argumentaci můžeme najít v případě procesu s Rudolfem Slánským v Československu.
V práci se budu zabývat právě touto vlnou antisemitismu, a propagandou, která byla využita při procesu se Slánským a „jeho spikleneckou skupinou“ při prezentaci široké veřejnosti v Rudém právu. Tento pramen jsem si vybrala, poněvadž se jednalo významný deník, ústřední tiskový orgán Komunistické strany Československa.
Zaměřila jsem se především na období od listopadu 1951 do prosince 1952. Tedy od momentu Slánského zatčení, až po provedení rozsudku smrti v prosinci 1952.
Výzkum bude postaven na pramenu - Rudém právu. Pro další kapitoly využiji práce Karla Kaplana a dalších odborníků na 50. léta v Československu a v sovětském bloku. Pro svou práci budu používat analýzu tiskové propagandy v již zmiňovaném Rudém právu. Ve své práci budu sledovat obraz sionisty a jeho provinění, jak byla vytvořena pro potřeby Komunistické strany Československa.
Analytická část práce bude postavena na analýze tiskové propagandy v již zmiňovaném Rudém právu. Budu sledovat konstruování obrazu sionisty a jeho viny, jak byla vytvořena pro potřeby již zmíněného monstrprocesu.
Seznam odborné literatury
Prameny
Periodikum Rudé právo
Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským, Praha 1953

Použitá literatura:
Collins, L., Lapierre, D., Ó Jeruzaléme, Praha, 1997
Čapková, Kateřina. Češi, Němci, Židé, Praha, 2005
Doufek, J., Kaplan, K., Šlosar, V., Československo a Izrael v letech 1947-1953, studie, Praha, 1993
Doufek, J., Kaplan, K., Šlosar, V., Československo a Izrael v letech 1947 – 1953, dokumenty, Praha 1993
Herzl, Th., Židovský stát, Praha, 2009.
Johnson, P., Dějiny židovského národa, Brno, 1996.
Kaplan, K., Paleček, P., Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno, Barrister & Principal, 2001
Kaplan, K., Československo v letech 1948-1953, Praha, 1991
Kaplan, K., Zpráva o zavraždění generálního tajemníka, Praha 1992
Kaplan, K., Kosatík P., Gottwaldovi muži, Praha 2004
Krammer, A., The forgotten friendship, University of Illinois Press, 1974.
Krupp, M., Sionismus a stát Izrael, Praha 1999
Pernes, J., Foitzik, J., Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference pořádané ve dnech 14-16. dubna 2003 v Praze. Brno, Prius, 2005.
Pěkný, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha 2001
Pojar, M. a kol., Židovská menšina v Československu ve třicátých letech, Praha, 2003
Šmok, M., Každý žid je sionista a každý sionista je špion!, Paměť a dějiny, Praha 2011
Terner, E., Dějiny státu Izrael, Praha 1991.
Veber, v., Židé v novověkých dějinách, Praha, 1997
Sieber, K., Československo a Blízký východ v letech 1948 – 1989, Praha, 2009, ÚMV.
Snyder, Timothy. Krvavé země: Evropa mezi Hitlerem a Stalinem. Praha, 2013, Paseka.
Ströbinger, R., Vražda generálního tajemníka. Poslední Stalinův exemplární proces. Soud s Rudolfem Slánským, 1991
Zaharescu, V., The Soviet Union and the Middle East, 1990.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK