Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium vlivu kluzných látek na průběh lisování tabletoviny s mikrokrystalickou celulosou
Název práce v češtině: Studium vlivu kluzných látek na průběh lisování tabletoviny s mikrokrystalickou celulosou
Název v anglickém jazyce: The evaluation of the influence of lubricants on the compaction process of tableting mixtures with microcrystalline cellulose
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.07.2015
Datum zadání: 22.02.2017
Datum a čas obhajoby: 03.05.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2017
Oponenti: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK