Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam hodnocení adherence k léčbě pomocí výpovědi pacienta v posouzení účinnosti farmakoterapie
Název práce v češtině: Význam hodnocení adherence k léčbě pomocí výpovědi pacienta v posouzení účinnosti farmakoterapie
Název v anglickém jazyce: The Importance of Self-Reported Medication Adherence in the Evaluation of the Effectiveness of Pharmacotherapy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.07.2015
Datum zadání: 15.07.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.07.2015
Datum a čas obhajoby: 04.11.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.11.2015
Oponenti: PharmDr. Petr Červený, Ph.D.
  prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
  doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
 
Konzultanti: PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK