Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tisíciletá říše v pojetí Imanuelitů
Název práce v češtině: Tisíciletá říše v pojetí Imanuelitů
Název v anglickém jazyce: The Thousand Years Empire in the Concept of Imanuelites
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.07.2015
Datum zadání: 14.07.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.07.2015
Datum a čas obhajoby: 08.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK