Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Kariérový systém pedagogických pracovníků na Slovensku
Název práce v češtině: Kariérový systém pedagogických pracovníků na Slovensku
Název v anglickém jazyce: Career system of teachers in the Slovak Republic
Klíčová slova: kariérový systém, ředitel, atestace, kariérové stupně, kariérové pozice, kredit
Klíčová slova anglicky: career system, certification, career stage, career positions, credits
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2015
Datum zadání: 01.02.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.07.2015
Datum a čas obhajoby: 02.02.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.10.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2016
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK