Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace modifikovaného hodnocení předpracovních dovedností dle Jacobsové u pacientů po poškození mozku
Název práce v češtině: Aplikace modifikovaného hodnocení předpracovních dovedností dle Jacobsové u pacientů po poškození mozku
Název v anglickém jazyce: Evaluation of Brain Injured Patients Using the Modified Jacobs Prevocational Skills Assessment
Klíčová slova: Hodnocení předpracovních dovedností dle Jacobsové, Ergodiagnostika, Poškození mozku, Ergoterapie
Klíčová slova anglicky: Jacobs Prevocational Skills Assessment, Prevocational rehabilitation, Brain injury, Occupational therapy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.07.2015
Datum zadání: 08.04.2016
Datum a čas obhajoby: 02.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá ergodiagnostikou osob po poškození mozku, tedy problematikou hodnocení pro účely zaměstnanosti.
V teoretické části práce jsou popsány testy, jež se k hodnocení pracovního potenciálu využívají ve světě, přičemž zvláštní pozornost je věnována právě Hodnocení předpracovních dovedností dle Jacobsové. Toto hodnocení je výjimečné v tom, že neřeší pouze fyzickou, psychickou či kognitivní oblast činnosti, avšak soustředí se na všechny tyto oblasti současně a podává tak ucelený obraz o schopnostech, ale i omezeních člověka.
Vzhledem k této jedinečnosti bylo hodnocení v rámci práce modifikováno pro účely hodnocení pracovního potenciálu osob po poškození mozku a tato modifikace je přiložena v podobě manuálu. V praktické části práce jsou diskutovány výsledky jejího užití u šestnácti testovaných osob (osmi osob bez funkčního poškození a osmi osob po poškození mozku), zároveň je zde nastíněno možné další užití testu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on evaluation of patients after a brain injury for the purpose of their employment. Its theoretical part summarizes a variety of assessments used worldwide and special attention is paid to Prevocational Skills Assessment by Karen Jacobs. This assessment is unique for its overall view of the patients, no only their physical, mental, or cognitive abilities.
Because of its unique attributes, the assessment by Karen Jacobs was customized to patients after a brain injury and the customized version is attached to this thesis in the form of a therapist manual. Furthermore, the assessment was modified to fit the needs of the modern employers and contemporary equipment. It was evaluated on sixteen individuals (eight after a brain injury and eight with no functional impairment). The results are presented and discussed in the practical part of this thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK