Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
G. Lipovetsky: Etika, která nebolí
Název práce v češtině: G. Lipovetsky: Etika, která nebolí
Název v anglickém jazyce: G. Lipovetsky: The Painless Ethics
Klíčová slova: Gilles Lipovetsky, etika, postmoderna, utilitarismus, deontologie, individualismus, povinnost, ctnost, náboženská etika, laická etika, etika odpovědnosti
Klíčová slova anglicky: Gilles Lipovetsky, ethics, postmodernism, utilitarianism, deontology, individualism, duty, virtue, religious ethics, lay ethics, ethics of responsibility
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.07.2015
Datum zadání: 13.07.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.07.2015
Datum a čas obhajoby: 30.01.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je pokusit se odpovědět na otázku, jakým způsobem v současnosti dochází k nápadné redukci nebo úplné absenci pojmu „povinnost“ v oblasti etiky. Vycházím z textu Soumrak povinnosti G. Lipovetského, ve kterém se naznačují příčiny a důsledky individualistické etiky. Ta již nedbá imperativů vedoucích k morálnímu jednání nebo tradičních náboženských motivů ohledně toho, co by se mělo a nemělo činit, ale usiluje výhradně o uspokojení „narcistních“ potřeb jednajícího jedince. V takové etice není místo pro pojem oběť, povinnost ani upozadění vlastních zájmů ve prospěch společnosti, ale přesto podle Lipovetského nedochází k očekávanému rozkladu hodnot. Může individualistická „morální samoregulace“ dosáhnout lepších výsledků než ambiciózní univerzalistické etické teorie? Text současného francouzského filosofa se pokusím uvézt do kontextu etických teorií a porovnat úlohy, které v nich pojem „povinnost“ hraje.
Seznam odborné literatury
Primární literatura
LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2011, 379 s. ISBN 978-80-7260-237-7.
LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty: úvahy o současném individualismu. V českém jazyce vyd. 4. Praha: Prostor, 2008, 357 s. ISBN 978-80-7260-190-5.
WILLIAMS, Bernard Arthur Owen. Ethics and the limits of philosophy. Cambridge: Harvard University Press, 1985, ix, 230 s. ISBN 0-674-26857-1.
WILLIAMS, Bernard Arthur Owen. Morality: an introduction to ethics. Harmondsworth: Penguin Books, 1972, 111 s. ISBN 0-1402-1727-4.
SINGER, Peter. Practical ethics. 3rd ed. New York: Cambridge University Press, 2011, xiii, 337 s. ISBN 978-0-521-88141-8.
MILL, John Stuart. Utilitarismus. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2011, 182 s. ISBN 978-80-7429-140-1.
NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo: předehra k filosofii budoucnosti. Praha: Aurora, 2003, 199 s. ISBN 80-7299-067-5.
KANT, Immanuel, Marina BARABAS a Pavel KOUBA. Základy metafyziky mravů. 3., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2014, 103 s. ISBN 978-80-7298-501-2.

Sekundární literatura
SPAEMANN, Robert. Základní mravní pojmy a postoje. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1995, 91 s. ISBN 80-205-0484-2.
HONNETH, Axel. Sociální filosofie a postmoderní etika. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1996, 143 s. ISBN 80-7007-082-x.
WELSCH, Wolfgang. Naše postmoderní moderna. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994, 198 s. ISBN 80-7113-104-0.
HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti [online]. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2000, 418 s. ISBN 80-7007-134-6.
BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době [online]. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002, 165 s. ISBN 80-86429-11-3.
SOKOL, Jan. Etika a život: pokus o praktickou filosofii. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2010, 239 s. ISBN 978-80-7429-063-3.
KORSGAARD, Christine M. Creating the kingdom of ends. Repr. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000, xviii, 442 s. ISBN 0-521-49644-6.
SMART, J a Bernard Arthur Owen WILLIAMS. Utilitarianism for and against. repr. (1st ed. 1973). Cambridge: Cambridge University Press, 1975 a, 155 s. ISBN 0-521-09822-x.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK