Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Narativní postupy v japonské detektivní próze 60. až 80. let 20. století
Název práce v češtině: Narativní postupy v japonské detektivní próze 60. až 80. let 20. století
Název v anglickém jazyce: Narrative strategies in Japanese detective prose from 60s to 80s of the 20th Century
Klíčová slova: japonská literatura, japonská detektivní próza, naratologie, sociální škola detektivní prózy, šakaiha, nová autentická škola, šin honkakuha, Macumoto Seičó, Šimada Sódži, Ten to sen, Senseidžucu sacudžin džiken
Klíčová slova anglicky: Japanese literature, Japanese detective fiction, narratology, social school of detective fiction, shakaiha, new authentic school, shin honkakuha, Matsumoto Seichō, Shimada Sōji, Ten to sen, Senseijutu satsujin jiken
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.07.2015
Datum zadání: 14.07.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.08.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michael Weber, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se ve své práci zaměří na analýzu narativních postupů v detektivních prózách japonských autorů působících v 60. a 80. letech 20. století. Předmětem analýzy budou dvě reprezentativní díla rozdílných škol detektivního žánru, tzv. sociální školy (šakai ha) a nové autentické školy (šin honkaku ha), konkrétně dílo Suna no ucuwa od Macumota Seičóa a dílo Senseidžucu sacudžin džiken od Šimady Sódžiho. Diplomantka se pokusí vysledovat, k jakému došlo posunu v přístupu k výstavbě narativu těchto dvou škol. Z hlediska metodologie nebudou využívány pouze poznatky z oblasti naratologie, ale i teorie fikčních světů.
Seznam odborné literatury
Cigánek, Jan. Umění detektivky: o smyslu a povaze detektivky. Praha: SNDK, 1962.
Doležel, Lubomír. Heterocosmica: Fikce a možné světy, Praha: Karolinum, 2003.
Eco, Umberto. Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech, Praha: Academia, 2010.
Földvári, Kornel. O detektívke, Levice: Koloman Kertész Bagala. 2009
Horváth, T. Tajomstvo a vražda: model a dejiny detektívneho žánru, Bratislava: Veda, 2011.
Kawana, Sari. Murder Most Modern: Detective Fiction and Japanese Culture, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.
Kubíček, T., Habal, J., Bílek, P. A. Naratologie: Strukturální analýza vyprávění, Praha: Dauphin, 2013.
Liba, Peter. Kontexty populárnej literatury, Bratislava: Tatran, 1981.
Rimmon-Kenanová, Shlomith. Poetika vyprávění, Brno: Host, 2001.
Saito, Satomi. Culture and Authenticity: The Discursive Space of Japanese Detective Fiction and the Formation of the National Imaginary, PhD thesis, Iowa: University of Iowa, 2007.

Prameny:
Seičó, Macumoto. Suna no ucuwa, Tókjó: Šinčó bunko, 1973.
Šimada, Sódži. Senseidžucu sacudžin džiken, Tókjó: Kódanša, 1981.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK