Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výstavy psů jako prostředí mezidruhového působení. Vystavujeme je nebo sebe?
Název práce v češtině: Výstavy psů jako prostředí mezidruhového působení. Vystavujeme je nebo sebe?
Název v anglickém jazyce: Dog shows – How species affect each other. Do we show them or ourselves?
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Vandrovcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.07.2015
Datum zadání: 09.07.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Etnografický výzkum v prostředí mezinárodních výstav psů ve střední Evropě. Zajímá se především o interspecies působení mezi lidmi a psy, vnitřní společenský život této komunity, vizuální stránku výstav a zázemí, v němž probíhají. Práce navazuje na Clifforda Geertze, který se ve své Interpretaci kultur v pasáži o kohoutích zápasech na Bali zabýval propojení člověka a zvířete, a to v souvislosti se sebeprezentací prostřednictvím jiného druhu; zároveň v reakci na dílo Donny Haraway hledá odpovědi na to, kde na výstavách končí podstata psa jako zvířete a kdy jde už o kulturní výtvor člověka; zda jde během výstav ještě právě o psy či zda je to již spíše lidská společenská událost.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK