Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Perception of the Russian Threat in the Czech Political, and Administrative Discourse
Název práce v češtině: Vnímání ruské hrozby v českém politickém a administrativním diskurzu
Název v anglickém jazyce: Perception of the Russian Threat in the Czech Political, and Administrative Discourse
Klíčová slova: hrozba, diskurz, Česká republika, Rusko
Klíčová slova anglicky: Threat, Discourse, Czech Republic, Russia
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.07.2015
Datum zadání: 05.07.2015
Datum a čas obhajoby: 09.02.2017 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2017
Oponenti: Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK