Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„Má dáti dar‟
Název práce v češtině: „Má dáti dar‟
Název v anglickém jazyce: The morality of the gift
Klíčová slova: Dar, morálka daru, ekonomika daru, humánní ekonomie, etická a morální asambláž, ideologie čistého daru, štědrost, laskavost.
Klíčová slova anglicky: Gift, morality of the gift, gift economy, human economy, ethical and moral assemblage, ideology of pure gift, generosity, kindness.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.07.2015
Datum zadání: 03.07.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Podnikatel Libor Malý založil v roce 2012 štědrou sociální síť Hearth.net, která je založena na dávání a přijímání bez nároku na protidar a která má od té doby již přes 15 000 uživatelů. Tato síť se realizuje skrze činnost jednotlivých uživatelů. Jejich jednáním se aktualizuje dar a získává specifickou roli v současné ekonomice. Ve svém výzkumu se budu zabývat tím, proč tito uživatelé vlastně darují, jakým způsobem výměna darů probíhá, jak uživatelé chápou dar a jaká morálka je s ním spojena.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK