Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obrazy dějin v české filmové a televizní tvorbě 21. století očima mladé generace herců a hereček
Název práce v češtině: Obrazy dějin v české filmové a televizní tvorbě 21. století očima mladé generace herců a hereček
Název v anglickém jazyce: Image of history in Czech film and TV production of 21st century in the sight of a young generation of actors and actresses
Klíčová slova: Herci a herečky, Film, Televize, Obrazy dějin
Klíčová slova anglicky: Actors and actresses, Film, Television, Image of history
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Orální historie - soudobé dějiny (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.07.2015
Datum zadání: 03.07.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMO001)
Oponenti: doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat stěžejním tématem historické látky ve filmu, přesněji historických témat let 1939 – 1989, která jsou spojována s tzv. „kolektivním/národním traumatem“, a to na základě polostrukturovaných rozhovorů s mladými českými herci a herečkami (horní věková hranice je určena na pětatřicet let), kteří ztvárnili historickou postavu v alespoň jednom populárním historickém filmovém snímku (tv inscenaci, celovečernímu filmu či tv seriálu), natočeném od roku 2000 až do současnosti. Vzhledem k rychlému vývoji považuji filmová díla jednadvacátého století za mnohem „aktuálnější“ a „poplatnější“ dnešní společnosti (stejně tak reflektující ji samu a v ní převažující diskurs). Práce bude zejména sledovat dvě roviny, a to (1) pohled mladé generace na dějiny a dějiny ve filmu a (2) sondu do prostředí historického filmu – vlivy produkce, režie, atp.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK