Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nejstarší překlady Jana Nepomuka Štěpánka
Název práce v češtině: Nejstarší překlady Jana Nepomuka Štěpánka
Název v anglickém jazyce: The earliest translations of Jan Nepomuk Štěpánek
Klíčová slova: Jan Nepomuk Štěpánek, český jazyk, Vlastenské divadlo, národní obrození
Klíčová slova anglicky: Jan Nepomuk Štěpánek, czech language, Patriotic theatre, National Revival
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2015
Datum zadání: 01.07.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.08.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Petr Christov, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka v rámci práce představí a zpřístupní rané Štěpánkovy překlady dramatických textů z let 1803-1806, dochované v rukopisech uložených v Divadelním oddělení Národního muzea. Jedná se o tři zpěvohry (Emanuel Schikaneder: Oba Antonínové, rukopis 1803, Leopold Huber: Železný muž aneb Příbytek můry v bušihradském lese, rkp. 1803, Johann Maximilian Czapek: Honza Kolohnát z Přelouče, díl druhý, rkp. 1806) a dvě činohry (Friedrich Wilhelm Ziegler: Světa způsob a srdce dobrotivost, veselohra, rkp. 1805, August von Kotzebue: Aylenšpigel, veselá bajka, rkp. 1806).
Dále diplomantka provede komparaci překladů s předlohami a charakterizuje způsob, jakým Štěpánek hry překládal a adaptoval pro potřeby českých inscenací ve Vlastenském divadle, jejichž podobu lze z rukopisů z části odečíst. Zároveň popíše rozdíly mezi Štěpánkovým zpracováním zpěvoher a činoher.
Seznam odborné literatury
Černý, František (red.): Dějiny českého divadla II. Praha: Academia, 1969. 429 s.
Kol. autorů: Divadlo v české kultuře 19. století. Praha: Národní galerie, 1985. 351 s.
Laiske, Miroslav: Pražská dramaturgie. PrahaÚstav pro českou a světovou literaturu ČSAV, 1974. 202 s.
Strejček, Ferdinand: Jan Nepomuk Štěpánek, zakladatel českého divadla. Chrudim: Antonín Kiesl vlastním nákladem, 1934. 32 s.
Švehlík, Roman: Hledání odkazů barokního divadla v dramatech V. K. Klicpery a J. N. Štěpánka. Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií. 123 s.
Tureček, Dalibor: Rozporuplná sounáležitost. Praha: Divadelní ústav, 2001. 190 s.
Vondráček, Jan: Dějiny českého divadla (Doba obrozenská) 1771–1824. Praha: Orbis, 1956. 688 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK