Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transatlantické obchodní a investiční partnerství - nadstandardní ekonomické vztahy mezi oběma břehy Atlantiku ve 21. století?
Název práce v češtině: Transatlantické obchodní a investiční partnerství - nadstandardní ekonomické vztahy mezi oběma břehy Atlantiku ve 21. století?
Název v anglickém jazyce: The Transatlantic Trade and Investment Partnership - trade between the EU and the USA in the 21st century?
Klíčová slova: Transatlantické vztahy, EU, USA, Čína, Rusko, geopolitika, obchod
Klíčová slova anglicky: Transatlantic relations, the EU, the USA, China, Russia, geopolitics, trade
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Jeřábek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2015
Datum zadání: 30.06.2015
Datum a čas obhajoby: 21.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2016
Oponenti: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK