Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Armáda na mediálním bitevním poli
Název práce v češtině: Armáda na mediálním bitevním poli
Název v anglickém jazyce: The Army on the media battlefield
Klíčová slova: Mediální logika, mediatizace, Armáda České republiky, Ministerstvo obrany, redakční rutiny, formáty, obsahy, zdroje
Klíčová slova anglicky: Media logic, mediatization, Czech army, Ministry of Defense, routines, formats, contents, sources
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2015
Datum zadání: 30.06.2015
Datum a čas obhajoby: 21.06.2016 08:40
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H011, Hollar - místn. č. 011
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2016
Oponenti: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ALTHEIDE, David L a Robert P SNOW. Media logic. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1979, 256 p. ISBN 0803912978.

ALTHEIDE, David L. Media Logic and Political Communication.Political Communication [online]. 2004, 21(3): 293-296 [cit. 2015-12-31]. DOI: 10.1080/10584600490481307. ISSN 1058-4609. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10584600490481307

ALTHEIDE, David L. Media Logic, Social Control, and Fear.Communication Theory [online]. 2013, 23(3), 223-238 [cit. 2016-02-10]. DOI: 10.1111/comt.12017. ISSN 10503293. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/comt.12017

Bílá kniha o obraně. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - odbor komunikace a propagace, 2011, 167 s. ISBN 978-80-7278-564-3.

FENTON, Natalie. New Media, Old News Journalism and Democracy in the Digital Age. London: Sage Publications, 2009. ISBN 9781849204415.

HJARVARD, Stig. The mediatization of society. A Tudory of the media as agents of social and cultural change. 2008. In. EDITED BY ULLA CARLSSON. 17th Nordic Conference on Media and Communication Research: Helsinki, 16-19 August 2007. Göteborg: NORDICOM, 2008. ISBN 9789189471672.

STRÖMBÄCK, J. Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of Politics. The International Journal of Press/Politics[online]. 2008, 13(3), 228-246 [cit. 2016-04-04]. DOI: 10.1177/1940161208319097. ISSN 1940-1612. Dostupné z: http://hij.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1940161208319097

STROMBACK, J. a P. Van AELST. Why political parties adapt to the media: Exploring the fourth dimension of mediatization. International Communication Gazette [online]. 2013, vol. 75, issue 4, s. 341-358 [cit. 2015-05-25]. DOI: 10.1177/1748048513482266.

Předběžná náplň práce
Tématika vlivu médií na politiku je poměrně důkladně zpracovaná a existuje mnoho studií. Ovšem zaměření se na vliv médií na nepolitické instituce či organizace je poměrně opomíjené téma. V roce 2011 schválila vláda materiál Bílá kniha o obraně. V ní se explicitně píše o strategické komunikaci a rostoucím vlivu médií. Ministerstvo obrany má koordinovat všechny své složky zabývající se komunikací, tedy i AČR. Komunikace má být podle Bílé knihy rychlá, důvěryhodná, efektivní a konzistentní. Podle Natalie Fenton (2010) se vlivem online žurnalistiky a 24hodinového zpravodajství zvyšuje i tlak na rozvoj sofistikovaných mediálních strategií veřejných organizací. Armáda České republiky proto musí na měnící se mediální prostředí reagovat. Diplomová práce si klade za cíl zmapovat veřejnou a mediální komunikaci AČR. Vše je teoreticky ukotveno ve čtyřech fázích mediatizace Jespera Strömbäcka (2008). Ke sběru dat bude využit polostrukturovany rozhovor s respondenty z Ministerstva obrany a Generálního štábu AČR, kteří se věnují komunikaci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK