Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Výchova a vzdělávání v Baťových závodech v meziválečném Československu
Název práce v češtině: Výchova a vzdělávání v Baťových závodech v meziválečném Československu
Název v anglickém jazyce: Education at the Baťa Company in Interwar Czechoslovakia
Klíčová slova: Baťovy závody, baťovský výchovně-vzdělávací systém, Tomáš Baťa, Jan Antonín Baťa, Baťova škola práce, vzdělávání dospělých, podnikové vzdělávání.
Klíčová slova anglicky: Baťa Company, Baťa´s educational system, Tomáš Baťa, Jan Antonín Baťa, Baťa school of work, adult education, in-company eduacation.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2015
Datum zadání: 29.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.11.2015
Datum a čas obhajoby: 01.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analýza výchovy a vzdělávání v Baťových závodech v meziválečném Československu v kontextu systému řízení v Baťových závodech v tomto období. Pozornost bude věnována historickému vývoji podnikové výchovy a vzdělávání a zahraniční podnikové výchově a vzdělávání do roku 1939, například v automobilových závodech Ford, kterými se Tomáš Baťa inspiroval. Ke zpracování problematiky budu vycházet mimo jiné z tematicky relevantních textů z knihovny Nadace Tomáše Bati, ze zdrojů Státního okresního archivu Zlín a z Moravského zemského archivu.


Předběžná struktura práce

1 Charakteristika podnikové výchovy a vzdělávání
2 Podniková výchova a vzdělávání z historického hlediska
3 Zahraniční podniková výchova a vzdělávání do roku 1939
4 Systém řízení v Baťových závodech v meziválečném Československu
5 Výchova a vzdělávání v Baťových závodech v meziválečném Československu
Seznam odborné literatury
· BAŤA, Tomáš. Úvahy a projevy: mé začátky. Praha: Dobrovský, 2013. Omega (Dobrovský). ISBN 978-80-7390-019-9.
· CEKOTA, Anthony. The Stormy Years of an Extraordinary Enterprise: Bata 1932 – 1945. Perth Amboy: Universum Sokol Publications, 1985. ISBN978-09-6920-760-3.
· ERDÉLY, Evžen. Baťa: švec, který dobyl světa. Zlín: Archa, 1990. ISBN 59-078-90.
· GARLÍK, Vratislav. Systém řízení a organizace Baťových závodů. Ostrava: Dům techniky ČSVTS, 1990. ISBN 80-020-0318-7.
· CHICUGO, Koji. Tomáš Baťa: The Czech Example of Welfare Capitalism. Albany, 1991. Diplomová práce. State University of New York at Albany.
· KLIMEK, Antonín. Vítejte v první republice. Praha: Havran, 2003. ISBN 80-86515-33-8.
· LEDNICKÝ, Václav. Tomáš Baťa a jeho následovníci. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. ISBN 978-80-7248-545-1.
· LEŠINGROVÁ, Romana. Baťova soustava řízení. Uherské Hradiště: Romana Lešingrová, 2008. ISBN 978-80-903808-9-9.
· VERUNÁČ, Václav. Report of the proceedings of the first International management congress in Prague (PIMCO). July 20-24, 1924. Prague: Institute for the Technical Management of Industry, Masaryk Academy of Work, 1925.
· ZELENÝ, Milan. Cesty k úspěchu: trvalé hodnoty soustavy Baťa.Praha, 2005. ISBN 80-239-8233-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK