Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kongregace školských sester III. regulovaného řádu sv. Františka
Název práce v češtině: Kongregace školských sester III. regulovaného řádu sv. Františka
Název v anglickém jazyce: Congregation of Scholastic Sisters of III. Regulated Monastic Order of St. Francis
Klíčová slova: zasvěcený život, kongregace, sestry, církev, komunismus
Klíčová slova anglicky: devoted life, congregation, sisters, church, communism
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Honč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2015
Datum zadání: 30.09.2015
Datum a čas obhajoby: 16.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2016
Oponenti: doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D. et Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. ÚVOD
II. ZASVĚCENÝ ŽIVOT
2.1. Motivy
2.1.1. Boží povolání
2.1.2 Útěk před světem
2.1.3. Seberealizace v charitativní práci
2.2. Vznik a rozvoj ženských řeholních řádů a kongregací v letech 1850-1950
2.2.1 Příčiny rozvoje
2.2.2 „Sláva a soumrak“
III. KONGREGACE ŠKOLSKÝCH SESTER SV. FRANTIŠKA
3.1 Mezinárodní společenství kongregace
3.1.1 Založení kongregace v Grazu v r. 1843
3.1.2 Historie od r.1843 po současnost
3.2 Založení kongregace v Čechách
3.2.1 Činnost sester v Čechách a na Slovensku v letech 1888-1950
3.2.2 Období komunismu 1950-1989
3.3 Osobnost sestry Elišky Pretchnerové
3.3.1 Život sestry Elišky
3.3.2 Beatifikační proces
3.4 Život sester v současnosti, předpokládaný vývoj
IV. ZÁVĚR
Seznam odborné literatury
FABÍKOVÁ, Blažena. Jak jsme ji znaly a neznaly. Interní spis Kongregace Školských sester
FABÍKOVÁ, Blažena. Život sester české provincie v době komunistické totality. Interní spis Kongregace Školských sester
JAN PAVEL II . Teologie těla, Praha 2006
KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin II, Praha, 1991
PETRÁČEK, Tomáš. Sekularizace a katolicismus v českých zemích, Praha 2010
PIŤHA, Petr. Přišla jsem vám sloužit. Kostelní Vydří 2008
POSPÍŠILOVÁ, Ludmila. Vzpomínky sester na druhou generální představenou M.M. Xaverii
Fürgottovou. Česká provincie Školských sester sv. Františka. Praha 1992
ROUGIER, Stan. František z Assisi, Brno 1990
ŘEHOLE A KONSTITUCE ŠKOLSKÝCH SESTER TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA. Roma
2009
ŠKOLSKÉ SESTRY SV.FRANTIŠKA. Stoletá cesta, Roma 1992
ŠKOLSKÉ SESTRY SV. FRANTIŠKA. Spisy a myšlienky Františky Antónie Lamplovej,2013
ZASVĚCENÝ ŽIVOT VE SVĚTLE REFORMY II. VATIKÁNSKÉHO KONCILU, Olomouc
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce sleduje vývoj kongregace od jejího založení po současnost. Zamýšlí se nad fenoménem zasvěceného života od počátků křesťanství, motivů duchovních i příčin sociálních v průběhu dějin a prognózou dalšího vývoje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is primarily focused on the development of congregation since it's establishment until present time. It reflects the phenomenon of devoted life since the beginning of Christianity, spiritual motives and social causes throught the history and prognosis of upcoming development.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK