Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Doma na sídlišti? Lokální identita a identifikace s místem na pražském Jižním Městě
Název práce v češtině: Doma na sídlišti? Lokální identita a identifikace s místem na pražském Jižním Městě
Název v anglickém jazyce: At home at a large housing estate? Local identity and place identification at the Souther town in Prague
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Integrální studium člověka - obecká antropologie (24-DIC)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Radovan Haluzík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2015
Datum zadání: 29.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2015
Oponenti: Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
  Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK