Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etnologický přínos prof. Aloise Musila
Název práce v češtině: Etnologický přínos prof. Aloise Musila
Název v anglickém jazyce: Ethnological Contribution of Prof. Alois Musil
Klíčová slova: Alois Musil|Arabista|Arabové|beduíni Arábie|Etnografie|Etnologie|Etnologické práce|Cestopisy|Islám|Orientalista.
Klíčová slova anglicky: Musil|Arabist|Arabs|Bedouins of Arabia|Ethnography|Ethnology|Ethnological works|Travelogues|Islam|Orientalist.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Řešitel: Mgr. Barbora Zelenková - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2015
Datum zadání: 29.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.09.2018
Datum a čas obhajoby: 07.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Při zpracování této práce budu vycházet z velmi rozsáhlé publikační činnosti prof. Aloise Musila, zejména z odborných děl publikovaných v New Yorku v šestisvazkovém nákladu Americké zeměpisné společnosti. Diplomová práce bude rovněž výstupem z výzkumu v archivu Českého rozhlasu v Praze, v archivu Muzea Vyškovska na Moravě, a v archivu Národní knihovny České republiky. Hlavním cílem práce je zhodnocení přínosu prof. Aloise Musila v rámci etnologie a etnologických studií zvyků a obyčejů obyvatel Arabského poloostrova a přilehlých oblastí (např. dnešní Sýrie a Iráku).
Seznam odborné literatury
MENČÍK, F.: Prof. Dr. Alois Musil. O jeho cestách, spisech a jejich významu. Promberger, Olomouc, 1908.

MENDEL, M., OSTŘANSKÝ, B., RATAJ, T.: Islám v srdci Evropy. Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Academia, Praha, 2007.
MUSIL, A.: Lev ze kmene Judova. Nová Habeš. Melantrich, Praha, 1934.
MUSIL, A.: Mezi Šammary. Z výzkumné cesty šťastnou Arábií. Novina, Praha, 1931.
MUSIL, A.: Northern Negd. A topographical itinerary. American Geographical Society, New York, 1928.
MUSIL, A.: Palmyrena. A topographical itinerary. American Geographical Society, New York, 1928.
MUSIL, A.: Poušť a oasa. Nová Arábie. Melantrich, Praha, 1934.
MUSIL, A.: The manners and customs of the Rwala Bedouins. American Geographical Society, New York, 1928.
MUSIL, A.: The middle euphrates. A topographical itinerary. American Geographical Society, New York, 1927.
MUSIL, A.: The Northern hegaz. A topographical itinerary. American Geographical Society, New York, 1926.
MUSIL, A.; ŽĎÁRSKÝ, P. (ed.): Ze světa islámu. Akropolis, Praha, 2014.
RYPKA, J.: Alois Musil: June 30th, 1868 – June 30th, 1938. Orientální ústav, Praha,
PELINKOVÁ, M. (ed.): Alois Musil fotografie z cest. Muzeum Vyškovska, Vyškov, 2014.

VESELÝ, R. (ed.): Alois Musil. Český vědec světového jména. GLOBE, Praha, 1995.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK