Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lovecký řád sv. Huberta v českých zemích
Název práce v češtině: Lovecký řád sv. Huberta v českých zemích
Název v anglickém jazyce: Hunting Order of St. Hubert in Bohemian Lands
Klíčová slova: Český lovecký řád – sv. Hubert – František Antonín hrabě Sporck – emblematika –myslivost
Klíčová slova anglicky: Bohemian hunting Order – St.. Hubert – František Antonín Count Sporck – emblematics – hunting
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Buben, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2015
Datum zadání: 30.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.07.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:14.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Oponenti: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Osobnost zakladatele řádu sv. Huberta František Antonín hrabě Sporck a jeho vztah
k myslivosti
2. Sv. Hubert
2.1 Legenda
2.2 Ikonografie
2.3 Sv. Hubert v uměleckých dílech
3. Historie řádu v českých zemích
3.1 Založení a vývoj
3.2 Obřad pasování
3.3 Emblematika
Seznam odborné literatury
DOLENSKÝ (1910) Dolenský, Antonín: Hrabě František Antonín Sporck, předchůdce osvícenství v Čechách. Světozor, 1910.
DOLENSKÝ (1908–1909) Dolenský, Antonín: Nejnovější literatura o hraběti Františku Antonínu Šporkovi a jeho činnost. Památky archivnické, XXIII, 1908–1909.
Flachs, Werner: Hrabě Špork a vývoj lesního rohu. In. Vliv Františka Antonína Šporka na českou a evropskou myslivost. Sborník přednášek k mezinárodnímu sympoziu. Praha – Letohrádek Hvězda, Lysá nad Labem, Kuks 3.– 4. června 2000, sine pag.
HALÍK – KROPÁČEK (1904) Halík , Tomáš- Kropáček, Jan: Hrabě František Antonín Šporck a památky umění sochařského v „Betlémě“. Dvůr Králové 1904.
HORYNA (1932) Horyna, Mojmír: Hrabě Sporck a počátky českého zednářství. Svobodný zednář, VI, 1932.
CHAURA (1941) CHAURA, Karel: Hraběte Šporka řád „Sv. Huberta“ a „Orla s křížem“. Numismatické zprávy, VII, č. 4 (33), 1941.
KLEISNER (2006) Kleisner, Tomáš: Emblematický výklad lovecké medaile hraběte Šporka, ed. Pictura verba cupit: sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného = essays for Lubomír Konečný. 1. vyd. Praha: Artefactum, 2006.
KUCHYNKA (1917) Kuchynka, Rudolf: Obrazy na zámku Krnsku u Mladé Boleslavi. Časopis Společnosti přátel starožitností českých. XXV, 1917.
LIFKA (1940) Lifka, Bohumír: Znaky řádů a ústavů šlechtických v zemích koruny české, In: Erbovní knížka na r. 1940.
LŽIČAŘ (1933) Lžičař, L: Lovecký pomník v Hlavenci. Myslivecké besedy. Časopis pro zábavu a poučení. Praha 1933.
MARTAN (1992) Martan, Petr: Barok – zlatý věk myslivosti. Vimperk 1992.
NETTL (1971) Nettl, Paul: Zakladatel řádu sv. Huberta. Lidová demokracie 20. XI. 1971.
POCHE (1937) Poche, Emanuel: Matyáš Braun a sochy v Lysé nad Labem. Volné směry, XXXIII, 1937.
PREISS (1981) Preiss, Pavel: Boje s dvouhlavou saní: František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách. Praha 1981.
PREISS (2003) Preiss, Pavel: František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách. Praha 2003.
ROZMARA (1933) Rozmara, Josef: Lovecký pomník u Hlavence, Myslivecké besedy, 1933.
RULÍŠEK (2006) Rulíšek, Hynek: Slovník křesťanské ikonografie. Praha 2006.
Řád rytířský sv. Huberta, založený hr. Šporkem. In: Pražské noviny, č. 35, 1858.
VACH – KOVAŘÍK (1973) Vach, Milan – Kovařík, Jaromír: Myslivecké zvyky a tradice. 1973.
WIRTH (1949) Wirth, Zdeněk: František Maxmilián Kaňka. Náčtr monografie barokního architekta. In: Cestami umění. Sborník prací k poctě šedesátých narozenin Antonína Matějčka, 1949.
Předběžná náplň práce
Autorka si klade za cíl popsat český lovecký řád svatého Huberta a osobnost jeho zakladatele Františka Antonína hraběte Sporcka. Dále bude pozornost věnována postavě sv. Huberta, s důrazem na svatohubertskou legendu a zobrazení tohoto světce ve výtvarném umění. Práce bude uzavřena historií řádu, procesem řádového ustanovení a emblematikou spojenou s tímto řádem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The author´s aim is to describe Bohemian Hunting Order of the Saint Hubert and the personality of it´s founder František Antonín Count Sporck. Further attention will be paid to the character of Saint Hubert, with emphasis on Saint Hubert legend and the representation of this saint in visual art. Master´s thesis will be closed by the historical story of Order, process of Order regulation and connected emblematic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK