Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Rise of China and Its Impact on East Asia
Název práce v češtině: Vzestup Číny a jeho dopad na východní Asii
Název v anglickém jazyce: The Rise of China and Its Impact on East Asia
Klíčová slova: Východní Asie, Čína, Japonsko, Taiwan, Korea, Ofenzivní neorealismus, Mearsheimer, Vzestup Číny
Klíčová slova anglicky: East Asia, China, Japan, Taiwan, Korea, Offensive neorealism, Mearsheimer, Rise of China
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2015
Datum zadání: 25.06.2015
Datum a čas obhajoby: 21.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2016
Oponenti: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Bc. et Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D.
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK