Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Narativní konstrukce identity aktérů přecházejících z občanské sféry do politické sféry
Název práce v češtině: Narativní konstrukce identity aktérů přecházejících z občanské sféry do politické sféry
Název v anglickém jazyce: Narrative construction of identity of the participants moving from civil sphere to political sphere
Klíčová slova: Identita, narativní analýza, občanská participace, politická participace, občanská angažovanost, aktivismus, politika, politik
Klíčová slova anglicky: Identity, narative analysis, civic participation, political participation, civic engagement, activism, policy, politician
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2015
Datum zadání: 25.06.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Selma Benyovszky
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK