Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asanace Josefova a její vídeňský vzor. Analýza veřejného mínění
Název práce v češtině: Asanace Josefova a její vídeňský vzor. Analýza veřejného mínění
Název v anglickém jazyce: Sanitation of Josefov and its Viennese origin. Analysis of public opinion
Klíčová slova: Asanace Josefova, Ringstrasse, moderní přestavba evropských metropolí v 19. století, památková péče, veřejné mínění
Klíčová slova anglicky: Sanitation of Josefov, Ringstrasse, modern rebuilding European capitals in 19. century, historic preservation, opinion poll.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2015
Datum zadání: 25.06.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMD002)
Oponenti: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se bude zabývat pražskou asanací konkrétně v městské čtvrti Josefov na přelomu 19. a 20. století. Její hlavní snahou bude analýza dobového i aktuálního veřejného mínění a společenských názorů na proces. Pro ukotvení tématu do celoevropského kontextu bude pražská asanace porovnána s asanačními proměnami Vídně, kterou lze považovat za vzorový příklad urbanistické proměny podoby evropské metropole. Samotná struktura se může v průběhu psaní práce ještě nepatrně změnit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK