Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Minimalizace výchovných a vzdělávacích problémů dětí z neúplných rodin
Název práce v češtině: Minimalizace výchovných a vzdělávacích problémů dětí z neúplných rodin
Název v anglickém jazyce: Minimizing educational problems of children from single-parent families
Klíčová slova: Děti, neúplná rodina, rozvod, výchovné problémy, vzdělávací problémy, výchova jedním rodičem, vhodné a ohrožující výchovné strategie
Klíčová slova anglicky: Children, single parent family, divorce, behavioral problems, educational problems, single parent education, appropriate and threatening educational strategies
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2015
Datum zadání: 24.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2015
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato diplomová práce se zabývá rozvodovostí jako přetrvávajícím aktuálním problémem a obtížemi, které mohou vzniknout při výchově a vzdělávání dětí vychovávaných pouze jedním rodičem. V řízeném rozhovoru vybraní respondenti sami popisují jejich náhled na výhodné a nevýhodné výchovné strategie jejich rodičů. Cílem této práce budou výchovná doporučení určená pro rodiče vychovávající děti v neúplných rodinách.
Seznam odborné literatury
Amato, P.R. 1999. Children of divorced parents as young adults. Single parenting and remarriage. A risk and resiliency perspective. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates In: Hetherington EM (ed). Coping with divorce. 1999.
Bakalář Eduard, Novákovi Markéta a Daniel a kol. 1996. Průvodce rozvodem. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1996..
Chase-Lansdale PL, Cherlin AJ, Kiernan KE. 1995 a 1614-1634., 66:. 1995. The long-term effects of parental divorce on the mental health of young adults. A developmental perspective. Child Development. 1995.
Churchill, Patrick F. Fagan and Aaron. 2012. The Effects of Divorce on Children. místo neznámé : Marriage and religion research institute, 2012.
Matějček, Zdeněk a Dytrych, Zdeněk. 1994. Děti, rodina a stres: vybrané kapitoly z prevence psychické zátěže u dětí. Praha : Galén, 1994. ISBN 80-85824-06-X.
Matějček, Zdeněk, Dytrych, Zdeněk. 2002. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha : Grada Publishing a.s., 2002. ISBN 80-247-0332-7.
Smith, Heather. 2004. Děti a rozvod. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-77178-906-2.
Špaňhelová, Ilona. 2008. Průvodce dětským světem. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1907-8.
Teyber, Edward. 2007. Děti a rozvod : [jak pomoci dětem vyrovnat se s rozvodem rodičů]. Praha : Návrat domů, 2007. ISBN 978-80-7255-163-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK