Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
WPF Style GUI Library for MonoGame Framework
Název práce v češtině: MonoGame knihovna pro tvorbu GUI ve stylu WPF
Název v anglickém jazyce: WPF Style GUI Library for MonoGame Framework
Klíčová slova: MonoGame, WPF, Knihovna pro tvorbu uživatelských rozhraní
Klíčová slova anglicky: MonoGame, WPF, Library for creation of user interfaces
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2015
Datum zadání: 24.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.07.2015
Datum a čas obhajoby: 02.02.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:04.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2016
Oponenti: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
MonoGame is a cross-platform and open-source framework used for developing games and other graphical applications on .NET and Mono frameworks. The primary goal of this thesis is to create a library which will enable developers to easily create graphical user interfaces (GUI) in MonoGame most closely to the way user interfaces are created using the popular Windows Presentation Foundation (WPF) framework.
To fulfill the primary goal author of the thesis should study and reimplement the core functionalities of the basic WPF classes like DependencyObject, DependencyProperty, Visual, UIElement, and FrameworkElement – the selection of a relevant subset is also one of the goals of the thesis. Upon those at least the basic concepts like RoutedEvents, Bindings, and several most basic controls should be implemented – the following controls should be at least considered: input controls including TextBox and Button, presentation controls including TextBlock and Image, container controls including Canvas, Grid, and StackPanel. The emphasis of the thesis should be to follow the well-known WPF API as closely as possible.
Seznam odborné literatury
* Nathan, Adam. WPF 4 Unleashed. Indianapolis, Ind.: Sams, 2010, ISBN 9780672331190

* Nathan, Adam. Windows 8.1 Apps with XAML and C# Unleashed. Indianapolis, Ind.: Sams, 2013, ISBN 9780672337086

* Reed, Aaron. Learning XNA 4.0. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2010, ISBN 9781449394622
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK