Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porozumění čtenému u dětí s rizikem rozvoje gramotnostních obtíží
Název práce v češtině: Porozumění čtenému u dětí s rizikem rozvoje gramotnostních obtíží
Název v anglickém jazyce: Reading comprehension in children at risk of learning difficulties
Klíčová slova: gramotnost, čtení, porozumění čtenému, narušený vývoj řeči, dyslexie, rodinné riziko dyslexie
Klíčová slova anglicky: literacy, reading, reading comprehension, impaired speech development, dyslexia, familial risk of dyslexia
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.01.2015
Datum zadání: 07.01.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK