Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pražský Hlahol
Název práce v češtině: Pražský Hlahol
Název v anglickém jazyce: Prague Hlahol Choir
Klíčová slova: Počátky sborového zpěvu v Čechách, Pražský Hlahol, historie sboru, sbormistři, Komorní orchestr Pražského Hlaholu, Česká filharmonie, skladatelská soutěž
Klíčová slova anglicky: The beginnings of choir music in Bohemia , Prague Hlahol Choir, history of the choir, choirmasters, Prague Hlahol Chamber Orchestra, Czech Philharmonic, composition contest
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jana Veverková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.06.2015
Datum zadání: 24.06.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 16:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK