Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Růst významu mediálního využití sociálních sítí na příkladu Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015
Název práce v češtině: Růst významu mediálního využití sociálních sítí na příkladu Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015
Název v anglickém jazyce: The growth in importance of the media social networking on the example of the 2015 IIHG Ice Hockey World Championship
Klíčová slova: Sociální sítě, Facebook, Twitter, nová média, mistrovství světa, lední hokej, IIHF, ČT sport, iDnes.cz, Deník Sport.
Klíčová slova anglicky: Social networks, Facebook, Twitter, new media, world championship, ice hockey, IIHF, ČT sport, iDnes.cz, Deník Sport.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Ing. Miloš Čermák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.06.2015
Datum zadání: 23.06.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Oponenti: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1. PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, 181 s. ISBN 80-245-1742-1.
Kniha ze zabývá tematikou nových médií, webu druhé generace a sociálních sítí. Rozebírá teoretické koncepty nových médií a diskutuje jejich praktické aplikace.
2. GILES, David. Psychologie médií. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 185 s. ISBN 978-802-4739-212.
Od novin po sociální sítě hrají masmédia obrovskou roli v utváření způsobu, jakým nahlížíme sami sebe i ty druhé. Studentům, odborníkům v praxi i zájemcům o mediální svět tento úvod do psychologie médií pomáha odhalit, v jaké míře a jakým způsobem média zasahují do našich životů.
3. SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014.
Snahou autorky je představit nejčastěji užívané postupy v médiích a kultuře realizovaných v České republice. Kniha usnadňuje pochopit vztah mezi teorií a konkrétními výzkumnými technikami.
4. BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: Prosaďte se na Facebooku a Twitteru. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2011, 197 s. ISBN 978-80-251-3320-0.
Autor provází kompletní kampaní na Facebooku a Twitteru od prvotního plánování přes volbu vhodných nástrojů a vlastní realizaci až po vyhodnocování úspěšnosti, úpravu strategie i její důslední ukončení ve správný okamžik.
5. FUCHS, Christian. Social media : a critical introduction. Los Angeles: Sage, 2014, 293 s. ISBN 978-1-4462-5731-9.
Autor provází sociálními médii, přičemž podrobuje podrobné analýze Google, Facebook, Twitter, WikiLeaks a Wikipedii. Pomáhá tak pochopit základní strukturu vztahů uprostřed mediálního prostoru.
Předběžná náplň práce
Hlavním tématem bude práce médií na Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 v Praze a především praktické využití tzv. nových médií v žurnalistické praxi. Cílem práce je posoudit důležitost sociálních sítí, jakožto prostoru pro publikování a sdílení mediálního obsahu. Bude se tak snažit učinit za pomoci analýzy odezvy veřejnosti na sociálních sítích. Použije k tomu data ze tří oficiálních účtů Mezinárodní hokejové federace IIHF – Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 (Facebook), 2015 IIHF Worlds a MS IIHF 2015 (Twitter). Věnovat se bude také porovnání publikovaného obsahu těchto účtů s tradičními českými mediálními společnostmi, jako jsou Česká televize (kanál ČT aport), zpravodajský internetový portál iDNES.cz a deník Sport. Rovněž se pak zaměří na práci těchto tří tradičních médií právě v prostoru sociálních sítí Facebook a Twitter.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main topic of the thesis will be the media work at the 2015 IIHF World Championship, mainly the usage of the new media in journalism practice. The goal of the thesis is to evaluate the importance og the social media as a space for publishing and sharing media content. It will try to do so using the analysis of the feedback of the public on social networks. It will use the data from three official IIHF accounts - Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 (Facebook), 2015 IIHF Worlds and MS IIHF 2015 (both Twitter). It will also compare these three account to the traditional czech media such as Česká televize (ČT sport channel), news server iDnes.cz and Deník Sport. It will also analyse the work of the three traditional media on Facebook and Twitter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK