Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pietní vzpomínka na vyhlazení obce Lidice v Gymnáziu Kladno
Název práce v češtině: Pietní vzpomínka na vyhlazení obce Lidice v Gymnáziu Kladno
Název v anglickém jazyce: Reverent commemoration of the annihilation of the village Lidice in Kladno Gymnasium
Klíčová slova: Gymnázium Kladno, studenti, historie, Lidice, pietní vzpomínka, paměť, mladá generace
Klíčová slova anglicky: Grammar School Kladno, students, history, Lidice, reverent commemoration, memory, young generation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Orální historie - soudobé dějiny (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.06.2015
Datum zadání: 23.06.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMO001)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous
 
 
 
Předběžná náplň práce
Gymnázium Kladno je úzce spjato s lidickou tragédií, jelikož lidické ženy a děti byly před transportem do koncentračního a vyhlazovacího tábora převezeny právě na půdu kladenského Gymnázia. Zde se mnoho z nich naposledy vidělo se svými blízkými. Diplomová práce se bude zabývat otázkou, jakým způsobem se k pietní vzpomínce staví vedení a profesorský sbor Gymnázia Kladno a jak studenty o významu Gymnázia ve spojení s Lidicemi informuje. Práce využije kombinaci metody orální historie (rozhovory s učiteli a studenty Gymnázia), studia archivních pramenů a dalších dostupných materiálů zejména na internetu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK