Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prolínání osobnostního PR a komerční sféry na YouTube
Název práce v češtině: Prolínání osobnostního PR a komerční sféry na YouTube
Název v anglickém jazyce: PR mingling of personal and commercial sphere on YouTube
Klíčová slova: YouTube, YouTuber, Multikanálová síť, ekosystém YouTube, video, nová média
Klíčová slova anglicky: YouTube, YouTuber, Multi-channel network, YouTube ecosystem, new media
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Maxa
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.06.2015
Datum zadání: 22.06.2015
Datum a čas obhajoby: 14.06.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2016
Oponenti: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BURGESS Jean, GREEN Joshua, JENKINS Henry, HARTLEY John: YouTube: Online Video and Participatory Culture DMS - Digital Media and Society, vyd. John Wiley & Sons, 2013. 184 s. ISBN: 0745675352, 9780745675350

FELDMAN, W. & FELDMAN, P. (2013). YouTube: Your marketing platform. Contractor Magazine, 60(12), 30.

FITZPATRICK, L. (2010). Brief History: YouTube. TIME, 21, p. 17 [Dostupné též z databáze EBSCOhost].
FISKE John:  Introduction to Communication Studies, přepracované vydání, Routledge, 2002, 224 s., ISBN: 1134947070, 9781134947072

JENKINS Henry: Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, vyd. NYU Press, 2006, 308 s. ISBN: 0814743072, 9780814743072

KIM, J. (2012). The Institutionalization of YouTube: From user-generated content to professionally generated content. Media, Culture & Society, 53-67.

LEVY Frederick: 15 Minutes of Fame: Becoming A Star In The Youtube Revolution, vyd. Penguin, 2008, 192 s. ISBN: 1440629277, 9781440629273

Maker Studios Inc. (2015, January 14). About Maker. Retrieved from Makerstudios.com: http://www.makerstudios.com/about
RUSSEL Jesse, COHN Ronald: List of Youtube Personalities, Book on demand, 2012, 66 s. ISBN: 5513333163, 9785513333166

ROWELL Rebecca: YouTube: The Company and Its Founders Technology Pioneers, vyd. ABDO, 2011, 112 s. ISBN: 161714813X, 9781617148132

STRANGELOVE Michael: Watching YouTube: Extraordinary Videos by Ordinary People Digital futures,vyd. University of Toronto Press, 2010, 265 s. ISBN: 1442610670, 9781442610675

SOUKUP, P. A. (2014). Looking at, with and through YouTubeTM. , Communication Research Trends, Vol. 33, p. 3-34 [Dostupné též z databáze EBSCOhost].

STROMPOLOS, G. (2014, September 8). Will Multi-channel Networks Disrupt Tradition TV Model? (B. Elliott, Interviewer)

VAN DEN BERGH Joeri, BEHRER Mattias: How Cool Brands Stay Hot: Branding to Generation Y, vyd. Kogan Page Publishers, 2013, 288 s. ISBN: 074946805X, 9780749468057
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „ Prolínání osobnostního PR a komerční sféry na YouTube “ pojednává o ekosystému a prolínání jednotlivých jeho částí v rámci platformy YouTube.
Práce mapuje základní vymezení stran tvořící tento ekosystém. Snaží se definovat a vysvětlit pojmy YouTuber, Multikanálové sítě, komerční skupiny na YouTube a popisuje jejich vztah, vzájemné fungování a snaží se osvětlit souvislosti. Na základě deskriptivní analýzy současné situace, jejího kontextu a vývoje se snaží práce popsat základní oblastni jejich prolínání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachlor‘s thesis „Blurred lines between commercial groups and personal PR on YouTube” is focused on the ecosystem and the interception of the main stakeholders on the YouTube platform.
In this thesis I aim to define the stakeholders that are a part of this ecosystem: YouTubers, Multi-channel networks and commercial groups present on YouTube. I aim to describe their relations, functions and links between them. Based on descriptive analysis of the current situation, it’s context and development the thesis describes the main area of their intersection.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK