Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Estetika dramatického umění Otakara Zicha a problematika vnitřně hmatového vnímání
Název práce v češtině: Estetika dramatického umění Otakara Zicha a problematika vnitřně hmatového vnímání
Název v anglickém jazyce: Otakar Zich’s The Aesthetics of Dramatic Art and the issue of inner–tactile perception
Klíčová slova: Otakar Zich, Estetika dramatického umění, vnitřní hmat, propriocepce, dramatické dílo, vjem
Klíčová slova anglicky: Otakar Zich, The aesthetics of dramatic art, inner-tactile perception, proprioception, dramatic art, perception
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2015
Datum zadání: 22.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.07.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměří na koncepci dramatického umění Otakara Zicha, především pak na jeho pojetí tzv. vnitřně hmatového vnímání. Práce bude postupovat ve třech základních krocích. Nejprve budou představeny východiska a základní rysy Zichovy teorie dramatického umění, následně se autorka pokusí v jeho teorii lokalizovat význam tzv. vnitřního hmatu a v závěrečné kapitole se pokusí jeho úvahy o roli vnitřního hmatu v estetickém prožitku propojit se současnými úvahami o propriocepci a jejím vztahu k estetickému prožitku.
Seznam odborné literatury
ZICH, Otakar: Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. Praha: Panorama, 1986.
MUKAŘOVSKÝ, Jan: K dnešnímu stavu teorie divadla. In: Studie I. Brno: Host, 2007.
MUKAŘOVSKÝ, Jan: K jevištnímu dialogu. In: Studie I. Brno: Host, 2007.
BULLOUGH, Edward: ‘Psychická distance’ jako faktor v umění a estetický princip. Estetika, Vol. 32, No. 1, 1995.
GUYAU, Jean-Marie: Umenie ako výraz života: Výber z diela, Bratislava: Slov. spis., 1955.
MONTERO, Barbara: Proprioception as an aesthetic sense. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 64:2, 2006.
PRADIER, Jean-Marie: Theatre and Biology. Odin Teatret Archives, 1980.
PRADIER, Jean-Marie: Towards a Biological Theory of the Body in Performance. New Theatre Quarterly, 6, 1990.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK