Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Coexistence of Conventional and Islamic Banking: The Impact on Growth and Trade
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Coexistence of Conventional and Islamic Banking:
The Impact on Growth and Trade
Klíčová slova: Islámské bankovnictví, islámské finance, dvojí bankovní systém, ekonomický růst, mezinárodní obchod
Klíčová slova anglicky: Islamic banking, Islamic finance, dual banking system, finance-growth nexus, international trade
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2015
Datum zadání: 19.06.2015
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 10:30
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Oponenti: Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK