Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alegorie módy (případ Luisa Ziková)
Název práce v češtině: Alegorie módy (případ Luisa Ziková)
Název v anglickém jazyce: Allegory of fashion (Luisa Zikova´s Case)
Klíčová slova: Luisa Ziková, dekadence, alegorie, móda, fin de siècle, způsob psaní
Klíčová slova anglicky: Luisa Ziková, dekadence, allegory, fashion, fin de siècle, the way of writing
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2015
Datum zadání: 22.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.06.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se soustředí na otázku vztahu psaní a mody v období fin de siecle. Alegorie módy, tak jak ji uvedl v život Charles Baudelaire v eseji Malíř moderního života, a dále rozvinul Oskar Wilde, je východiskem analýz tvorby Luisy Zikové, předčasně zemřelé autorky 90. let 19. století. Studentka na základě analýz její povídkové básnické tvorby otištěné i z pozůstalosti bude sledovat celkouvou proměnu literárních postupů období ve vztahu k kategoriím pomíjivosti a trvalosti, vnějšku a vnitřku, vědomí a nevědomí. Bude vycházet z teoretických a historických analýz českého modernismu Petra Málka a Michala Topora, Roberta Pynsenta a dalších.
Seznam odborné literatury
Michal Topor: Luisa Ziková. Monografická studie (osobitý hlas v diskuzu fin de siecle), diplomová práve FF UK 2003.
Málek, P.: Melancholie moderny. Praha: Dauphin Daniela Podhradského, 2008.

Baudelaire, Ch.: Malíř moderního života. In: Úvahy o některých současnících. Praha: Odeon, 1969.

Wilde, O.: Intence. Olomouc: Votobia, 1994.

Papoušek, V.: Dějiny nové moderny. 2, Lomy vertikál: česká literatura v letech 1924 - 1934. Praha: Academia, 2014.

Petříček, M.: Krajiny duše. In: Umění Art 1, 1996, 9-15 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK