Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kompetenční profil trenéra Street Dance
Název práce v češtině: Kompetenční profil trenéra Street Dance
Název v anglickém jazyce: Competency profil of a Street Dance coach
Klíčová slova: tanec, street dance, trenér, kompetence
Klíčová slova anglicky: dance, street dance, coach, competence
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.06.2015
Datum zadání: 18.06.2015
Datum a čas obhajoby: 04.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2016
Oponenti: doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je vytvoření kompetenčního profilu trenéra Street Dance. Studentku bude zajímat, které kompetence jsou klíčové pro tuto profesi. Pomocí nastudované literatury, dotazníkového šetření a rozhovoru vybere ty kompetence, které budou označeny respondenty za nejdůležitější. Kompetence budou seřazeny dle významnosti.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to create the competency profile of a street dance trainer. The student will be interested to find the key competencies for this profession. She will choose the main competencies based on studied literature, quetionnaires and interviews, and the respondents will choose the main ones. The competencies will be sorted through their importance
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK