Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asociace parametrů složení těla stanovených pomocí bioimpedanční spektroskopie a prediktorů morbidity a mortality u pacientů s CHOPN
Název práce v češtině: Asociace parametrů složení těla stanovených pomocí bioimpedanční spektroskopie a prediktorů morbidity a mortality u pacientů s CHOPN
Název v anglickém jazyce: Association of body composition parameters established using bioimpedance spectroscopy and predictors of morbidity and mortality in patients with COPD
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2015
Datum zadání: 18.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.06.2015
Datum a čas obhajoby: 23.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2015
Oponenti: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK