Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Tuition fees in Chinese public higher education and their implications for equity of access
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Tuition fees in Chinese public higher education and their implications for equity of access
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.06.2015
Datum zadání: 18.06.2015
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Oponenti: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK