Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Demonstrační pokusy s kapalným dusíkem
Název práce v češtině: Demonstrační pokusy s kapalným dusíkem
Název v anglickém jazyce: Demonstration experiments with liquid nitrogen
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: závěrečná práce CŽV
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - přihlášen/a
Datum přihlášení: 18.06.2015
Datum zadání: 18.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2015
Oponenti: RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK