Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kulturní spolky ve Vlašimi po roce 1945
Název práce v češtině: Kulturní spolky ve Vlašimi po roce 1945
Název v anglickém jazyce: Cultural Associations in Vlašim after 1945
Klíčová slova: Spolková činnost, kulturní spolek , Vlastivědný klub P. A. N. Vlasáka, Pěvecké sdružení Blaník ve Vlašimi, Spolek divadelních ochotníků ve Vlašimi, Klub přátel výtvarného umění Vlašim, Jaroslav Pouzar, Jan Svoboda, MVDr. Jiří Hostek, Stanislav Příhoda.
Klíčová slova anglicky: Activities of associations, a cultural association, a nature group Mr. Vlasak group, Blaník Vlašim Choir, an amateur theatre group, friends of fine arts Vlašim, Jaroslav Pouzar, Jan Svoboda, MVDr. Jiří Hostek, Stanislav Příhoda.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Orální historie - soudobé dějiny (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.06.2015
Datum zadání: 17.06.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMO001)
Oponenti: doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Jádro diplomové práce tvoří činnost vybraných kulturních spolků ve Vlašimi po roce 1945. Cílem práce je poznat fungování a činnost kulturních spolků, jejich náplň. Ve sféře zájmu jsou i významné osobnosti vlašimského kraje, které se nějakým dílem podíleli na činnosti spolků. Práce bude tvořena kombinací metody orální historie (ráda bych práci proložila vzpomínkami pamětníků nejen na jejich působení v tom daném kulturním spolku, čímž dokážeme lépe poznat samotné fungování spolků, ale také vzpomínkami pamětníků na významné představitele v oblasti kulturních spolků) a studia archivních pramenů a dostupných literárních a časopiseckých zdrojů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK