Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace dospívajících Vietnamců v Ústeckém kraji
Název práce v češtině: Integrace dospívajících Vietnamců v Ústeckém kraji
Název v anglickém jazyce: Integration of adolescent Vietnamese in region Ústí
Klíčová slova: Vietnamci v ČR, Integrace, menšiny v Ústeckém kraji
Klíčová slova anglicky: Vietnamese in CZECH REPUBLIC, integration, minorities in region Ústí
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.06.2015
Datum zadání: 17.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2015
Datum a čas obhajoby: 21.06.2016 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Daniela Vodáčková
 
 
 
Zásady pro vypracování
V obecné části se práce zabývá příchodem Vietnamců do České republiky, porovnává Vietnamské menšiny v ČR a v jiných státech Evropy. Zabývá se organizacemi pracujícími s Vietnamci a zkoumá vietnamskou a další menšinu v Ústeckém kraji. Hlavní výzkumnou otázkou práce je, zda mladí Vietnamci již narození v ČR jsou zde plně integrováni, dále se práce zabývá tím, jaký mají vztah ke své původní kultuře. Zda mladí dospívající vyhledávají kontakt s vrstevníky ze stejné menšiny. Práce se bude zabývat též tím, jaké mají plány, zda chtějí v republice zůstat a čemu se zde chtějí věnovat.
Praktická část práce bude obsahovat rozhovory s deseti respondenty. A dotazníkové šetření na školách, které navštěvují.
Seznam odborné literatury
BROUČEK, Stanislav. Český pohled na Vietnamce. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2003. 478 s. ISBN 80-85010-46-1.
FRIŠTENSKÁ, Hana. In ŠIŠKOVÁ, Taťjana. Menšiny a migranti v České republice: My a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: Portál, 2001. 200 s. ISBN 80-7178-648-9.
HLADÍK, Jakub. Multikulturní výchova. Socializace a integrace menšin. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 73 s. ISBN 80-7318-424-9.
HLAVATÁ, Lucie, et al. Dějiny Vietnamu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 357 s. ISBN 978-80-7106-965-2.
KOCOUREK, Jiří, et al. S vietnamskými dětmi na českých školách. Praha: H&H, 2007. 221 s. 21-29. ISBN 80-7319-055-9.
SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2004, 237 s. ISBN 80-210-3455-6.
MAREŠ, Petr, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda [online]. Praha: CESES FSV UK, 2006, 79 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK