Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Global and Local Initiatives: Advantages of “the Global” in Development Education Programmes
Název práce v češtině: Globální a lokální programy: Výhody globálních přístupů na příkladech vzdělávání v rozvojových zemích
Název v anglickém jazyce: Global and Local Initiatives: Advantages of “the Global” in Development Education Programmes
Klíčová slova: Výhody mezinárodního zázemí, rozvojové země, vzdělávání, mezinárodní neziskové organizace, podpora a realizace politik, podpora kapacit, Filipíny, Myanmar, ASPBAE, Save the Children.
Klíčová slova anglicky: Advantage of global, developing countries, education, INGOs, advocacy, capacity development, Philippines, Myanmar, ASPBAE, Save the Children
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2015
Datum zadání: 17.09.2015
Datum a čas obhajoby: 21.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2016
Oponenti: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
A Case for Aid: Building a Consensus for Development Assistance. Washington: The World Bank, 2002.
BOLI, J.; THOMAS, G. M. World Culture in the world polity: a century of international non-governmental organization. American Sociological Review. Vol. 62, No. 2, April 1997.
Bologna Declaration [online]. [cit. 2016-03-20]. Available at < http://www.magna-charta.org/resources/files/text-of-the-bologna-declaration>.
BROMLEY, P. The Rationalization of Educational Development: Scientific Activity among International Nongovernmental Organizations. Comparative Education Review. Vol. 54, No. 4, 2010.
Capacity Development: Practice Note. New York: UNDP, 2008.
CARLSNAES, W.; RISSE-KAPPEN, T.; SIMMONS, B. A. Handbook of international relations. London: SAGE Publications, 2002.
EASTERLY, W. Břímě bílého muže: Proč pomoc Západu třetímu světu nepomáhá? Praha: Academia, 2010.
FEENEY, P. Accountable Aid: Local Participation in Major Projects. Oxford: Oxfam GB, 1998.
HARBER, C. Education and International Development: theory, practice and issues. Southampton: Syposium Books Ltd, 2014.
JACOBSON, H. K. Networks of interdependence: international organizations and the global political system. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1984.
KARNS, M. P.; MINGST, K. A. International Organisations: The Politics and Processes of Global Governance. Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2004.
KECK, M. E.; SIKKINK, K. Activists Beyond Borders. The United States of America: Cornell University Press, 1998.
MURDIE, A. There´s no place like home: National Origins, Networking, and Advocacy at International NGOs. American Political Science Association. 2010.
MURDIE, A. M.; KAKIETEK, J. Do Development INGOs Really Work? The Impact of International Development NGOs on Human Capital and Economic Growth. Journal of Sustainable Society. Vol. 1, No. 1, 2012.
NURSE, K., WIGHT, D. Development Assistance and research capacity strenghtening: the commissioning of health research in East Africa. Journal of Eastern African Studies. Vol. 5, No. 2, May 2011.
PARK, S. Norm Diffusion within International Organisations: How Non-state Actors shape World Politics. Conference Papers - International Studies Association. 2004 Annual Meeting, Montreal, Cana.
PEARSON, J. Integrating learning into organisational capacity development of Cambodian NGOs. Development in Practice. Vol. 21, No. 8, November 2011.
ROMANCOV, M. Mezinárodní organizace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011.
SCHAFER, M. J. International Nongovernmental Organisations and Third World Education in 1990: A Cross-National Study. Sociology of Education. Vol. 72, April, 1999.
Supporting Capacity Development: UNDP approach. New York: UNDP, 2009.
Translating Theory Into Practice: The CapEFA Programme. Paris: UNESCO, 2011.
UN Millennium Goals, Achieve Universal Primary Education [online]. [cit. 2016-03-20]. Available at <http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml>.
UNESCO, Education for All Goals [online]. [cit. 2016-03-20]. Available at <http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/>.
VOGTLE, E. M., MARTENS, K. The Bologna Process as a template for transnational policy coordination. Policy Studies. Vol 35, No. 3, 2014.
XIAOYU, P. Socialisation as a Two-way Process: Emerging Powers and the Diffusion of International Norms. Chinese Journal of International Politics. Vol. 5, No. 4, 2012.
Předběžná náplň práce
Mezinárodní rozvojová spolupráce tvoří součást mezinárodních vztahů a politiky již od 50. let 20. století, kdy se institucionalizovala pomocí mezinárodních organizací. Míra zapojení globálních aktérů se postupně měnila v závislosti na vývoji rozvojových paradigmat, nicméně i přes dosažené úspěchy byl mezinárodní přístup čím dál častěji terčem kritiky. Kritici jí zejména vytýkali zobecňující metodické přístupy, které nereflektovaly specifické místní podmínky a nedokázaly tak prostředky rozvojové spolupráce dostatečně adaptovat. Centralizované programové postupy vedly k nejasným výsledkům a zároveň se začaly prosazovat lokální programy. Navzdory růstu lokálních přístupů k rozvoji však stále neubývá mezinárodních iniciativ. Tato práce se snaží ukázat výhody a přínosy mezinárodních programů oproti lokálním programům na příkladu jejich vlivu na vzdělávací systémy v rozvojových zemích a zodpovídá následující výzkumnou otázku: Jaké výhody přinášejí mezinárodní organizace a instituce národním vzdělávacím systémům? Na základě zúčastněného pozorování vzdělávacích programů na Filipínách a v Myanmaru diplomová práce vyhodnocuje přínosy mezinárodních rozvojových programů na příkladech dvou mezinárodních nevládních organizací, konkrétně Asia South Pacific Association for Basic a Adult Education (ASPBAE) a Save the Children. Práce předkládá konkrétní přínosy přítomnosti mezinárodních organizací v rámci prosazování politických zájmů a posilování místních kapacit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
International development aid is one of the main parts of international relations and politics. It has taken place since the 1950´s through great international organisations and institutions such as the United Nations or the World Bank. Nevertheless the international approach towards development has been considerably criticized. Critics have pointed out the generality of methods of development and the “one size fits all” paradigm. These programmes did not reflect and adapt enough to the conditions of specific areas, and preferred centralised approaches. These programmes have often led to unconvincing results. At the same time a range of regional and local development initiatives has emerged. Aid coming from local organisations of the problematic areas isn’t so widely specialized so it can aim directly at actual problems of the communities. Despite the great success of local forms of aid, the international aid is still widely in demand and not decreasing. Therefore there should be several reasons why the international aid is still taking its place.
Based on participatory observation of two development education programmes, the thesis will describe the main advantages of international development programmes and the benefits for their participants. The first project comes from a background of an international organisation, the second one comes from a local initiative. Based on the comparison of the observed projects, two hypotheses about the advantages of career prospects of participants of international projects will be tested. Firstly, each absolvent of an international education programme should be more easily integrated to a wider network of contacts with new working opportunities. Secondly, absolvents of programmes sheltered by international organisations should be more likely employed by potential employers because passing the programme can be perceived as a guarantee of a certain quality of its participants. Through international education programmes the career prospects and employability are increased more than through programmes of local initiatives. Therefore their absolvents have a greater chance to improve their living standards and to fulfil one of the goals of development aid.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK