Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Determinants of income inequality in post-communist Central and Eastern European countries: Role of corruption
Název práce v češtině: Determinanty příjmové nerovnosti v post-komunistických zemích střední a východní Evropy:
Úloha korupce
Název v anglickém jazyce: Determinants of income inequality in post-communist Central and Eastern European countries:
Role of corruption
Klíčová slova anglicky: Corruption, income inequality, economic growth, panel data
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Eva Hromádková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2015
Datum zadání: 15.06.2015
Datum a čas obhajoby: 23.06.2016 11:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2016
Oponenti: PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1. Abrigo R.M. & I. Love (2015): „Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata: a Package of Programs.“ Working Papers.
2. Alesina, A. & G-M. Angeletos (2005): „Corruption, inequality, and fairness.“ Journal of Monetary Economics 52(7): pp. 1227-1244.
3. Dincer, O.C. & B. Gunalp (2012): „Corruption and income inequality in the United States“. Contemporary economiv policy 30 (2): pp. 283-292.
4. Dreher, A. & T. Herzfeld (2005): „The Economic Costs of Corruption: A Survey and New Evidence“, University of Heidelberg: pp. 1-33.
5. Gupta, S., H. Davoodi, & R. Alonso-Terme (2002): „Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?“. Economics of Governance, Vol. 3, pp. 23-45.
6. Johansson, Ch. & C-J. Lext (2013): „Corrupt ion and Income Inequality. A study of the impact from different legal systems.” Jonkoping International Business School: pp. 1-28.
7. Li, H., L.C. Xu and H.F. Zou (2000): „Corruption, Income Distribution, and Growth.“ Economics and Politics, Vol. 12: pp. 155-182.
8. Matti, Josh (2015): „Corruption, Income Inequality, and Subsequent Economic Growth.“ Undergraduate Economic Review: Vol. 11: Iss. 1, Article 3.
9. Samadi, A.H. & B. Farahmandpour (2013): „The Effect of Income Inequality on Corruption in Selected Countries (1995-2007)“. Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking 1(3): pp. 214-231.
10. You, J. & S. Khagram (2005): “A Comparative Study of Inequality and Corruption.” American Sociological Review, 70 (February): pp. 136-157.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main purpose of this thesis is to investigate the effect of corruption on income inequality (that could serve as indicator of the welfare of whole society). Since post-communist countries of Central and Eastern Europe had issues with providing effective policies for adapting to the market economy, we want to discover main drivers of this situation. Our analysis was performed on two datasets: 11 post-communist countries CEE and additional 17 European Union countries. Main obstacle of the research is inherent heterogeneity present across countries. We implemented different estimation methods and discovered that panel Vector autoregressive model is the best choice. We found that corruption has positive relationship with income inequality. Furthermore, other important drivers are: social spending, education level and unemployment. As a result, we suggested the ways to decrease corruption on the appropriate example of Georgia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK