Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Body image a nespokojenost s vlastním tělem u klinické populace
Název práce v češtině: Body image a nespokojenost s vlastním tělem u klinické populace
Název v anglickém jazyce: Body image and dissatifaction with own body with clinical population
Klíčová slova: tělesné sebepojetí|tělesná nespokojenost|negativní body image|mentální anorexie.
Klíčová slova anglicky: tělesné sebepojetí|tělesná nespokojenost|negativní body image|anorexia nervoza
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2015
Datum zadání: 12.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.06.2015
Datum a čas obhajoby: 06.02.2018 08:40
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:26.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Erika Panenková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se věnuje problému body image a nespokojenosti s vlastním tělem u populace trpící poruchami přijmu potrav, konkrétně mentální anorexií. V úvodu se zabývá definicí klinické populace, body image neboli tělesného sebepojetí, dále rizikovými faktory a tělesným sebepojetím u lidí trpící mentální anorexií. Práce se také zabývá měřením vnímání vlastního těla a seznamuje s několika vybranými metodami, které se používají k zjištění body image.Návrh výzkumu v této práci je orientován na body image u klinické populace, jehož cílem je zjistit rozdíly v osobnostních charakteristikách, v sebehodnocení a ve frekvenci navštěvování sociálních sítí mezi ženami a muži s touto poruchou.
Seznam odborné literatury
Hoek, H. (1993). Review of the Epidemiological Studies of Eating Disorders. International Review of Psychiatry, vol. 5(issue 1), pp. 61-74.

Flicek, K., & Urbas. Coed Versus Single-Sex Residence Halls: Correlates of Disordered Eating Behavior. Retrieved from: http://www.uwlax.edu/urc/jur-online/PDF/2003/flicek.pdf

Krch, F. (2002). Mentální anorexie. (Vyd. 1., 235 s.) Praha: Portál.

Krch, F. (1999). Poruchy příjmu potravy: vymezení a terapie. (Vyd. 1., 238 s. ) Praha: Grada.

Navrátilová, M., Češková, E., & Sobotka, L. (2000). Klinická výživa v psychiatrii: teoretické předpoklady, praktická doporučení, osobní zkušenosti. (270 s., [12] s. obr. příl.) Praha: Maxdorf.

Papežová, H. (2010). Spektrum poruch příjmu potravy: interdisciplinární přístup. (Vyd. 1., 424 s.)Praha: Grada.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK