Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reedukace motorických obtíží u dětí mladšího školního věku
Název práce v češtině: Reedukace motorických obtíží u dětí mladšího školního věku
Název v anglickém jazyce: Re-education of children with motor difficulties of primary school age
Klíčová slova: Vývojová porucha pohybové koordinace (DCD), motorické obtíže, porucha pozornosti (ADHD/ADD), intervence, reedukace, děti
Klíčová slova anglicky: Developmental coordination disorder (DCD), motor difficulties, attention disorder (ADHD/ADD), intervention, re-education, children
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2015
Datum zadání: 12.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.06.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
  doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK