Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza rozložení tlaku na úrovni interakce chodidla a obuvi u běhu po rovině v minimalistické a sportovní obuvi.
Název práce v češtině: Analýza rozložení tlaku na úrovni interakce chodidla a obuvi u běhu po rovině v minimalistické a sportovní obuvi.
Název v anglickém jazyce: Analysis of a pressure distribution on the level of foot and shoe interaction when running in flatlands with minimalist and sport shoes.
Klíčová slova: běh, Pedar, doba kontaktu, noha, síla, tlak, obuv, chodidlo
Klíčová slova anglicky: run, Pedar, contact time, foot, force, pressure, footwear
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2015
Datum zadání: 12.06.2015
Datum a čas obhajoby: 20.12.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.12.2018
Oponenti: doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
  doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK