Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Opilý koráb J.A.Rimbauda v českém překladu
Název práce v češtině: Opilý koráb J.A.Rimbauda v českém překladu
Název v anglickém jazyce: Le bateau ivre in Czech translation
Klíčová slova: Opilý koráb, Rimbaud, francouzská literatura
Klíčová slova anglicky: Le bateau ivre, Rimbaud, French literature
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2015
Datum zadání: 15.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.06.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vojtěch Šarše
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vycházet z vlastního překladu Rimbaudova Opilého korábu. Tento překlad bude doplněn vlastním výkladem jednotlivých básnických obrazů a komentářem překladatelské metody. Zároveň bude tento komentovaný překlad odkazovat k již existujícím starším překladům (Karel Čapek, Vítězslav Nezval, Františe Hrubín aj.). Práce bude rovněž zahrnovat soupis českých překladů Opilého korábu.
Seznam odborné literatury
Vladimír Stupka, Rimbaud a jeho čeští tlumočníci, SPFFBU, 11, 1962
René Etiemble, Notes pour un "mythe de Rimbaud" en Tcvhécoslovaquie (1892-1939) in: Mélanges de littérature comparée et de philologie, PWN, Warszawa
René Etiemble, Le mythe de Rimbaud en Tchécoslovaquie (1945-1965) Leo Oschki, Firenze, 1966
Aleš Pohorský, Arthur Rimbaud a Prague, A propos d´une édition tcheque, in: Parade sauvage, revue d´études rimbaldiennes, 3, 1987
Aleš Pohorský, Arthur Rimbaud, bezbožnost, lež a lenost, Svět literatury, 13, 1997
Aleš Pohorský, Prokletí a básníci, Garamond, 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK