Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha
Název práce v češtině: Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha
Název v anglickém jazyce: The effect of the use of sports celebrities as the reference group on the buying preferences of the young generation in the Prague region
Klíčová slova: Sportovní celebrita, generace Y, nákupní preference, marketingová komunikace, značka
Klíčová slova anglicky: Sports celebrity, Generation Y, buying preferences, marketing communication, brand
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.06.2015
Datum zadání: 21.06.2015
Datum a čas obhajoby: 27.02.2017 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:17.11.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:16.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.02.2017
Oponenti: prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.
  doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Tato disertační práce je zaměřena na zkoumání vlivu sportovních osobností využitých v marketingové komunikaci jako názorových vůdců, a tedy jako referenční skupiny, na nákupní chování spotřebitelů. Výzkum se orientuje na tzv. „Generaci Y“. Tato generace není zatím jednoznačně vymezena, jedná se však o jedince narozené v 80. v 90. letech 20. století.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK