Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným zejména se zřetelem ke kapitalizaci pohledávek
Název práce v češtině: Zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným zejména se zřetelem ke kapitalizaci pohledávek
Název v anglickém jazyce: Increase of the Registered Capital of Limited Liability Company with Respect to the Debt for Equity Swaps
Klíčová slova: společnost s ručením omezeným, základní kapitál, kapitalizace pohledávek
Klíčová slova anglicky: limited liability company, registered capital, debt for equity swaps
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2015
Datum zadání: 16.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.09.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 18:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 210
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:22.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK