Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnost Osvalda Závodského se zvláštním zřetelem na jeho činnost ve Španělsku v letech 1936 – 1939
Název práce v češtině: Osobnost Osvalda Závodského se zvláštním zřetelem na jeho činnost ve Španělsku v letech 1936 – 1939
Název v anglickém jazyce: Personality of Osvald Závodský specializing his services in Spain during years 1936 - 1939
Klíčová slova: interbrigadisté, Státní bezpečnost, Španělsko
Klíčová slova anglicky: Brigade, State Security, Spain
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2015
Datum zadání: 10.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2015
Datum a čas obhajoby: 20.06.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Tomáš Baletka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor na základě dopstupných archivních pramenů a literatury popíše osobnost významného komunistického funkcionáře Osvalda Závodského. Využije přitom své dosavadní zkušenosti s výzkumem osudů španělských interbrigadistů a s archivními prameny, které se k tomuto tématu vztahují. Osvalda Závodského bude třeba interpretovat jako příklad určitého typu představitelů komunistické strany, jejichž další postoje a životní zákruty formovala právě španělská občanská válka. Autor si bude všímat také poválečné činnosti Osvalda Závodského v bezpečnostních složkách. Vzhledem k tomu bude práce také příspěvkem k dějinám správy, které jsou jedním z profilových oborů katedry PVH AS.
Seznam odborné literatury
Stručný seznam archivních pramenů a odborné literatury:
Národní archiv Praha: fondy Policejní ředitelství, Svaz bojovníků proti fašismu a další.
VÚA – VHA Praha: fondy č. 32 – interbrigadisté, kmenové listy a další.
ABS Praha: fondy Ústředna StB, Hlavní správa vojenské kontrarozvědky a další.
MZA: pozůstalost Osvalda Závodského
Základní literatura:
Karel BARTOŠEK: Zpráva o putování v komunistických archivech. Praha – Paříž (1948-1968). Paseka, Praha-Litomyšl 2000,
Ken BRADLEY - Mike CHAPPELL: International Brigades in Spain 1936-1939. Osprey, London 1994,
Roman CÍLEK: Krvavá předehra. Španělsko, 1936-1939: Občanská válka a zahraniční intervence. Epocha, Praha 2004,
Laco HOLDOŠ - Karel BARTOŠEK: Svědek Husákova procesu vypovídá. Rozhovory Karla Bartoška s Ladislavem Holdošem o zážitcích z věznic a táborů pěti zemí, o komunistech bez moci a u moci, o Slovensku a o jiném… Naše vojsko, Praha 1991,
František KRUŽÍK: KSČ a českoslovenští dobrovolníci v mezinárodních brigádách ve Španělsku. Historie a vojenství č. 1/1961,
František KRUŽÍK: Odjezdy československých dobrovolníků do Španělska 1936-1938. Příspěvky k dějinám KSČ č. 4/1967,
František KRUŽÍK: Solidarita s republikánským Španělskem a vznik mezinárodních brigád. Historie a vojenství č. 3/1966,
Artur G. LONDON: Španělsko, Španělsko…. Nakladatelství politické literatury, Praha 1963.
Paul PRESTON: The Spanish Civil War. Reaction, Revolution and Revenge. Harper Parennial, London 2006,
David MAJTENYI – Jiří RAJLICH: Legenda o republikánském leteckém esu Janu Ferákovi. Historie a vojenství č. 1 a 2/2008,
Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Jan Ferák a ti druzí, Svět křídel, Cheb 2012,
Vladimír NÁLEVKA: Československo-španělské vztahy v letech občanské války. In Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2004,
Vladimír NÁLEVKA: Českoslovenští dobrovolníci ve španělské občanské válce. In.70. výročí ukončení španělské občanské války. Sborník Muzea dělnického hnutí 2/2009,
Eduard ČEJKA - Bohumír KLÍPA: Za svobodu Československa. Sv. 3. Praha 1960,
Épopée d´Espagne. Brigades Internationales 1936-1939. AVER, Paris 1956.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK