Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pozitivní a negativní účinky hormonální antikoncepce
Název práce v češtině: Pozitivní a negativní účinky hormonální antikoncepce
Název v anglickém jazyce: Positive and negative effects of hormonal contraception
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2015
Datum zadání: 09.06.2015
Datum a čas obhajoby: 08.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK