Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
L‘influence de Jack Kerouac sur Jacques Poulin : la quête identitaire dans Sur la route et Volkswagen Blues
Název práce v jazyce práce (francouzština): L‘influence de Jack Kerouac sur Jacques Poulin : la quête identitaire dans Sur la route et Volkswagen Blues
Název práce v češtině: Vliv Jacka Kerouaca na Jacquese Poulina: hledání identity v románech Na cestě a Volkswagen blues
Název v anglickém jazyce: The Influence of Jack Kerouac on Jacques Poulin : Identity Search in On the road and Volkswagen blues
Klíčová slova: Kanadská frankofonní literatura, Jacques Poulin, Jack Kerouac, román, identita
Klíčová slova anglicky: Canadian francophone literature, Jacques Poulin, Jack Kerouac, novel, identity
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.06.2015
Datum zadání: 09.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.06.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na konci 50. let americký spisovatel Jack Kerouac vydal svůj román Na cestě, který zásadně proměnil moderní pohled na literární tvorbu: Jeden 75-metrový odstavec, zapsaný během pouhých 3 týdnů formou volného proudu vědomí a vyprávějící o cestách Sala Paradise a Deana Moriartyho po USA, byl inspirován vlastními Kerouacovými zážitky. Román měl okamžitý úspěch a brzy sehrál klíčovou roli ve zformování skupiny spisovatelů označovaných za „beatniky“. O necelých 30 let později vydal Jacques Poulin svůj pátý román Volkswagen blues, příběh frankofonního kanadského spisovatele a mladé Indiánky projíždějící severoamerický kontinent za účelem nalezení ztraceného bratra. Bakalářská práce si klade za cíl srovnat tato dvě díla, osvětlit vliv Kerouacova autobiografického vyprávění na Poulinovu tvorbu a hlouběji se zamyslet nad rolí tohoto amerického vzoru v kanadské frankofonní literatuře.
Seznam odborné literatury
Bibliografie:
Primární
Kerouac, Jack. On the road. Londýn: Penguin Books, 2000.
Kerouac, Jack. Sur la route. Le rouleau original. Paris: Gallimard, 2010.
Poulin, Jacques. Volkswagen blues. Paris: Lémeac, 1988.
Poulin, Jacques. Faites De Beaux Rêves. Québéc: Lémeac, 1988.
Sekundární
Charters, Ann. Kerouac: A Biography. San Francisco: Straight Arrow, 1973.
Charters Ann. The portable Jack Kerouac. New York: Viking, 1995.
Côté, Jean-Denis. Un entretien avec l’écrivain Jacques Poulin. Association internationale d’études québécoises, 1993.
Hébert, Pierre. Jacques Poulin : la création d'un espace amoureux. Ottawa : Presses de l'Université d'Ottawa, 1997.
L'Hérault, Pierre. « Volkswagen Blues : traverser les identités ». Voix et Images, vydání 15, č. 1, 1989, s. 28-42.
Ménard, Jean-Sébastien : Une certaine Amérique à lire : la beat generation et la littérature québécoise. Montréal Québec : Nota bene, 2014.
Miraglie, Anne-Marie. Lecture, écriture et intertextualité dans Volkswagen Blues, Voix et Images, vydání 15, č. 1, 1989, str. 51-57.
Miraglia, Anne-Marie, L'écriture de l'Autre chez Jacques Poulin, Candiac : Balzac, 1993.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK